Phenol/Acetone 200,000 t/a Guangdong Huizhou Jiantao Petrochemical Co., Ltd. CHINA

Time:2019-03-19 10:29:56

Phenol/Acetone 200,000 t/a Guangdong Huizhou Jiantao Petrochemical Co., Ltd. CHINA